Okolí Horní Blatné

Infocentrum Horní Blatná  

Otevírací doba infocentra: https://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/informacni-centrum/ 


Vlčí jámy

Následkem dolování rud vznikla kousek od Horní Blatné hlubohá proláklina. Dříve vlivem chladného klima se sníh udržel v jámě po celý rok. Bohužel v roce 2007 byl vytěžen. 

http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/naucna-stezka-horni-blatna-vlci-jamy


Blatenský vrch

http://www.na-rozhledny.cz/blatensky-vrch 


 

Krušnohorská magistrála


Doly

http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/krusnohornicka-stezka

http://www.stolajohannes.cz/cs/

http://www.dulmauritius.cz/cs/


Ježíškova stezka

http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/naucna-stezka-jeziskova-cesta